zalewskikarate
  SPORT SZKOLNY
 

ZAPRASZAM  DO WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY ŚREDNIE Z BIAŁEGOSTOKU I WOJ. PODLASKIEGO.

Bazując na 11 letnim doświadczeniu pedagogicznym -  pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego przedstawiam Państwu 
PROPOZYCJĘ PROGRAMU EDUKACYJNEGO DO REALIZACJI NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ ZAJĘCIACH SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO W RAMACH AKCJI :
"SPORTY WALKI PRZECIW PRZEMOCY W SZKOŁACH".
CELEM REALIZACJI PROGRAMU JEST WYKSZTAŁCENIE U MŁODZIEŻY I DZIECI NAWYKU ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW BEZ UZYCIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA POPRZEZ PODJĘCIE TRENINGÓW SPORTÓW WALKI I ZNALEZIENIE "NOWEJ PASJI ŻYCIA..".

PRZY OBECNYM UPADKU AUTORYTETÓW MORALNYCH WŚRÓD MŁODYCH LUDZI INSTRUKTOR Z PASJĄ I ZAANGAŻOWANIEM WYKONUJĄCYH SWOJĄ PRACĘ STAJE SIĘ WZORCEM POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE ZACHOWAŃ.


„Autorski program pracy w zakresie sportów walki na zajęciach wychowania fizycznego w szkołach”


II Etap edukacyjny  Klasy I-III Gimnazjum

 

Założenia wstępne :

1. Program jest zgodny w celach i treściach z podstawą programową z wychowania fizycznego dla klas I-III Gimnazjum dopuszczoną do użytku szkolnego decyzją MEN nr DKW-4014-159/99.

2. Materiał zawarty w programie zawiera treści z zakresu sportów walki przeznaczone do realizacji na zajęciach wychowania fizycznego w ramach jednej z trzech (czterech) godzin wychowania fizycznego tygodniowo w klasach I-III Gimnazjum, możę on być także realizowany na zajęciach dodatkowych SKS w szkole, czy w ramach dodatkowej godziny wych-fiz tygodniowo jako ciekawe uzupełnienie zajęć sportowych w szkole.

3. Program został stworzony w celu umożliwienia rozwoju zdolności uczniom szczególnie uzdolnionym w zakresie sportów walki, dyscypliny zdobywającej obecnie bardzo wielu zwolenników wśród dzieci i młodzieży.Obecnie te osoby zainteresowane sportami walki nie mają możliwości realizacji swych zainteresowań w szkole na zajęciach wych-fizycznego.

Celem wprowadzenia do szkoły programu z zakresu sportów walki (karate) jest też promowanie wśród dzieci i młodzieży właściwego wolnego od uprzedzeń i złych stereotypów obrazu karate jako dyscypliny rozwijającej człowieka zarówno fizycznie jak psychicznie, kształtującej silny charakter w walce z własnymi słabościami, a nie jako sport brutalny bez głębszego celu.Sporty walki kształtują u młodego człowieka takie cechy jak: posłuszeństwo i szacunek wobec starszych, kulturę w zachowaniu na sali treningowej i poza nią,upór i wytrwałość w dążeniu do celu, zmaganie się z własnymi słabościami – bólem, niewygodą, zmęczeniem, nie uleganie złym wpływom otoczenia poprzez wybór własnej niezależnej drogi życiowej.Staje się to tym bardziej ważne obecnie kiedy w mediach tyle mówi się o narastającej agresji młodych ludzi na ulicach, a sporty walki kojarzone są przez wielu niekompetentnych ludzi ,nie znających prawdziwego celu treningu sportów walki, który przedstawiłem powyżej z aktami agresji oglądanych często w bezsensownych, słabych filmach ze scenami walk emitowanymi przez telewizję.Cała atrakcyjność fabuły tych filmów z braku jakiejkolwiek sensownej akcji opiera się na tzw „mordobiciu”.

Uważam, że stworzenie programu autorskiego z zakresu sportów walki i wprowadzenie go do szkół zmieni choć trochę zły obraz sportów walki i ludzi je trenujących wśród młodych ludzi posiadających umysły chłonne wiedzy bez bagażu stereotypowego myślenia.

4. Program opracowany został także w celu zapoznania uczniów z przepiękną i bogatą  kulturą krajów Dalekiego Wschodu – Japonii, Chin, Indii gdzie narodziło się bardzo wiele ciekawych sztuk wojennych. Aspekt filozoficzny – pojmowania karate jako drogi rozwoju psychofizycznego poprzez uprawianie sportów walki jest bardzo potrzebny młodym ludziom zagubionym często w nawale informacji i propozycji „łatwego” życia i osiągania bogactwa często w rozbracie z prawem serwowanym przez media, czy kolegów z osiedla. Karate i inne sztuki walki uczą ,że na wszystko co chcemy osiągnąć trzeba ciężko pracować w pokorze dla starszych i posłuszeństwie wobec przełożonych. Nagrodą za cieżką pracę jest praktycznie jedynie samozadowolenie z siebie osoby trenującej w odróżnieniu od wielu sportów współczesnych, gdzie wynik osiągany często wątpliwymi moralnie środkami jest celem nadrzędnym. Wystarczy podać przykłady sędziowania w polskiej lidze piłki nożnej i ujawnionych tam afer finansowych. Tak więc sporty walki w szkole na lekcjach wych-fiz otwierają nowe nieoczekiwane możliwości , takie jak : umożliwienie udziału w zajęciach praktycznie wszystkim uczniom niezależnie od posiadanej sprawności, możliwość obcowania z dyscypliną sportu, która wywodzi się z krajów o pięknej długiej tradycji i historii,

                                                           - 2 -

 

 

rozwijania wielu cech motorycznych , bez wprowadzania wczesnej selekcji w szkoleniu co nagminnie dzieje się w klasach o profilu sportowym co doprowadza do odsunięcia osób mniej utalentowanych na lekcjach jakby na drugi plan.

            Posiadam kwalifikacje instruktorskie do prowadzenia zajęć karate i samoobrony oraz stopień szkoleniowy 1 Dan karate. Prowadziłem do roku 1996 Podlaski Klub Karate Tradycyjnego jako prezes i instruktor. Zawodnik Klubu Przemek Plewa w roku 1999 zajął 10 miejsce na Mistrzostwach Polski Dzieci w Karate we Włocławku.

5. Program realizowany będzie w ścisłej współpracy z rodzicami, co realizowane będzie przez:

- przeprowadzenie badań ankietowych skierowanych do rodziców dzieci trenujących sporty walki w szkole kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego

- przez regularne spotkania i rozmowy z rodzicami na temat zajęć

- przez zorganizowanie zawodów szkolnych w karate

- przez spotkania z psychologiem i rozmowy na temat łagodzenia agresji wśród młodzieży

 

Cel główny :

Wytworzenie u uczniów klas I-III Gimnazjum zainteresowania i potrzeby uprawiania sportów walki, umożliwienie rozwoju tych zainteresowań na terenie szkoły, przygotowanie ogólnorozwojowe uczniów do uprawiania karate i innych dyscyplin sportu zawartych w programie szkoły.

 

Cel ten realizowany będzie przez :

- prowadzenie zajęć karate dla uczniów

- prowadzenie pokazów i prelekcji na temat karate w szkole

- spotkania z rodzicami dzieci trenujących sporty walki

- przygotowanie uczniów do uprawiania karate na poziomie podstawowym dla podtrzymania zdrowia

 

Cele szczegółowe :

- wykształcenie u uczniów potrzeby uprawiania ćwiczeń fizycznych

- rozwijania i pogłębianie zainteresowań moralno-psychologicznym obrazem sportów walki

- rozwijanie u uczniów dobrych relacji z rówieśnikami poprzez prowadzenie zajęć grupowych

- nauka pokonywania zmęczenia i słabości w walce

- nabywanie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przy powstałych urazach

- przygotowanie najbardziej uzdolnionych uczniów do startu w zawodach rangi Mistrzostw Polski Dzieci w Karate.
                              z    poważaniem
                           mgr Dariusz Zalewski
 

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (29 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=